GES YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Şirketimiz güneş enerjisi konusunda yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir. GES kurmayı düşündüğünüz yerle ilgili olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 • Güneş enerjisi potansiyeli analizi
 • Alan, zemin ve yol çalışmaları
 • Elektrik şebekesine bağlantı için en yakın enerji hatlarının belirlenmesi
 • Yerin noktasal belirlenmesi ve noktasal iklim verilerinin belirlenmesi
 • Elektrik üretimi miktarının belirlenmesi
 • Elektrik tüketim miktarının belirlenmesi
 • Optimum verimde sistem tasarımının yapılması
 • Malzeme seçimi ve projelendirilmesi
 • Kurulacak sistem için kapasite belirlenmesi
 • Yatırım maliyetlerinin hesaplanması
 • Yatırım seçeneklerinin sunulması
 • 3D tasarım ile yerleşim planı

Tüm bu konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Arazi Tipi GES

Bir güneş enerjisi tesisinin kurulumundaki mühendislik, tedarik ve inşaat süreçlerinin tümüne karşılık gelen EPC, proje risklerinin asgariye indirilmesi açısından büyük önem arz eden bir hizmet şeklidir.

Görev, sorumluluk paylaşımı ve risk yönetimi açısından getirdiği avantajlar nedeniyle, güneş enerjisi santrali kurulumunda proje kapsamındaki tüm mühendislik, tedarik ve inşaat işlerinin (EPC), teknik ve finansal yeterliliğe sahip bir yükleniciye anahtar teslim esasına göre ihale edilmesi, her ölçekteki güneş enerjisi projesinin yatırım hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır. .

Bu nedenle ülkemizde önümüzdeki dönemde enerji üretiminde payı çok artacak olan güneş enerjisi üretim aşamasında doğru projelerin hayata geçirilmesi ve kişisel kurumsal ve ülke hedeflerine ulaşılabilmesi için uzman ve donanımlı EPC firmaları büyük rol oynayacaktır.