ŞİRKETLER İÇİN ÇATI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ
Fabrikamın çatısına Güneş Enerji Sistemi Kurmak İstiyorum; Nereden başlamalıyım?
12 Mayıs 2019'da çıkan Lisansız Elektrik Yönetmeliğine göre kendi "iç tüketim"niz kadar bir elektriği çatınızda üretip; elektrik maliyetlerinizi düşürmeniz mümkün. Yasada öngörülen aylık mahsuplaşma ile ay bazında fazla ürettiğiniz elektriği şebekeye satmanız (yalnız burada dikkat edilmesi gereken konu; şebekeye geri satarken dağıtım bedeli; fonlar gibi bedelleri satış bedeline ekleyemiyorsunuz); eksik kalan zamanlarda da eksik olan elektriğinizi şebekeden almanız mümkün oluyor.
• Burada ilk başlanacak nokta en az 12 aylık elektrik faturanızı mümkünse T1 (gündüz), T2 (puant), T3 (gece) tüketimlerinizi temin ederek bir excel oluşturmanız gerekiyor.
• Daha sonra fabrikanızın bulunduğu konuma göre ve çatınızın yönüne göre aylık bazda bu çatıda ne kadar elektrik üreteceğinizi öngörmeniz gerekiyor. Bu öngörü için SolarGis, PvSyst, vs. gibi yazılım programları kullanarak aylık üretim profilleriniz ortaya çıkarmanız gerekiyor. Bu mühendislik gerektiren bir iş olduğu için bizim gibi profesyonel bir firmaya başvurmanızı gerektirir.

Genel prensip olarak 1MW'lık bir Çatı Güneş Enerji Sistemi için 6.000- 7.000 m2 bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye'de bulunduğu bölgeyle değişmekle birlikte; böyle bir güneş enerji sistemi 1.150 MWh/Yıl ile 1.400 MWh/Yıl gibi bir yıllık üretim sağlamaktadır.
Tabii burada sistemin aylık bazlık dağılımı önem taşımaktadır. Biraz önce anlattığımız üzere aylık tüketim profili ile gene aylık olarak üretim profilini karşılaştırmak gerekir. Burada önemli olan iç tüketimden çok fazla bir üretimin yapılmamasıdır. Bazı firmaların ya fazlasını şebekeye satarız söylemi doğru olmakla beraber kısmi doğrudur. Sebebi de yaptığınız yatırımın geri dönüş süresi şebekeye fazla miktarda elektrik sattığınızda sadece aktif enerji bedelini aldığınızdan dolayı; dağıtım bedeli ve fonları alamadığınızdan uzamaktadır.
Dolayısıyla taahhüt firmalarının (EPC firmaları) fazlasını şebekeye satarsınız söylemini dikkatle incelemenizde fayda olduğuna inanıyoruz.
• Çatı alanı yüksek; fakat iç tüketiminiz nispeten daha düşük ise; çatınızda tüketiminiz ile oranlı bir çatı güneş sistemi kurmanız daha doğru bir yoldur. Burada da çatınızın yönüne bağlı olarak; en verimli güneş alan çatı alanlarını (güney cepheleri) kullanarak bir dizilim yapmak önem kazanmaktadır. Burada da çalışacağınız mühendislik firmasının kalitesi ve ihtisas sahibi olması öne çıkmaktadır.
• Çatı alanı düşük; fakat iç tüketiminiz çok fazla ise; o zamanda da çatınızın verimli bir şekilde kullanılması yatırımınızın değerini artıracaktır. Burada önemli olan kullanacağınız panellerin verimliliği öne çıkmaktadır.
Günümüzde %20'ye yaklaşan verimlilikte paneller çıkmış olup; fiyat ve performans dengeside makul düzeylerde olmaktadır. Gene panellere ek olarak kullanacağınız inverter cinside verimliliği etkileyen faktörlerden birisidir. Burada gölgeleme oranına dikkate edilerek panel bazlı yönetilen sistemler öne çıkmaktadır.
• Gene önemli olarak dikkat edilmesi gereken konulardan bir taneside endüstriyel tesisin trafo gücü; bağlantı anlaşması ve sözleşme gücü gelmektedir. Yapılacak güneş enerjsi sistemine göre trafonun gücünün ayarlanması; düzenlenmesi gerekebilir.

Fabrikamın/Tesisimin çatısına yapacağım güneş enerji sistemi kendisini kaç yılda amorti ediyor?
Burada önemli olan bir nokta tesisin kullandığı elektriğin nasıl bir tarifeden elektrik temin ettiği olmaktadır. Genel olarak ticari tarifeden elektrik kullananan tesisler (ki bunlar hastahaneler, oteller; soğuk hava depoları; eğitim kurumları, AVM'ler vs) elektriği en pahallı kullanan tesisler olduğu için; böyle tesislerde yapılan güneş enerji sistemleri (GES) lerin geri dönüş süresi daha hızlı olmaktadır. Türkiye'de ki ışınım oranlarına göre böyle tesislerde geri dönüş süresi 4 ile 5,5 yıl arasında değişmektedir.


Çatı Üzeri Güneş Enerjisi- Çatı Üzeri GES Nedir?
Çatı üzeri günes enerjisi nedir, güneş ışığının enerjiye dönüştürülmesini ifade eden "fotovoltaik" bir ilkeye dayanan enerji üretim teknolojisidir.
Güneş enerjisi panellerinde elektrik üretiminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle doğru akımın alternatif akıma çevrilmesi gerekmektedir, bu da AC/DC dönüştürücüsü ile gerçekleşir. Güneş panelleri aracılığı ile biriktirilen enerji, doğru akımdan alternatif akıma dönüştürülür ve kamusal elektrik şebekesine verilir.
Güneş enerjisi panelleri kurulduğu andan itibaren otomatik olarak çalışmaya başlar. Yeterli güneş ışığı alınması ile üretilen elektrik otomatik olarak şebekeye aktarılır. Elektrik üretimini takip eden süreçte şebekenin gerilimi, frekansı ve düzeni ile ilgili denetimler güvenlik amacı ile belirli aralıklarla yinelenir.
Çatı Güneş Enerjisi Kullanım Alanları Nelerdir ?
Elektrik hizmetlerinden faydalanan her abone yurttaş, çatıya günes enerjisi fiyatlarını karşılayarak kendi elektrik üretim tesisini elde edebilir. Ev tipi solar enerji dışında çatı üzeri uygulamalar özellikle organize sanayi bölgelerinde, depolama alanlarında, tarım ve hayvancılık tesislerinde, büyük ticari yapılarda yani alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, akaryakıt İstasyonları gibi oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Özellikle ticaret tarifesinden elektrik kullanan aboneler yani alışveriş merkezleri; oteller; hastaneler; akaryakıt istasyonları; soğuk hava depoları; lojistik tesisler için çatı üzeri güneş enerjisi kurulması çok avantajlı olmakta; kurulan tesisler firmanın bulunduğu bölgeye göre yatırımı 3,5-5,5 yıl arasında geri ödemektedir. Aynı şekilde büyük sanayi tesisleri ve fabrikalarda da geriye dönüş süreleri endüstriyel tesisin bulunduğu bölgeye göre 4,5-6,5 yıl arasında değişmektedir.
Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Ekonomik midir?
Çatı üzeri Güneş Enerjisi Santralleri- 12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında getirilen ek faydalarla ve son yıllarda düşen ekipman ve sistem kurulu fiyatları ile endüstriyel işletmeler, fabrikalar ve elektriğini ticari tarifeden alan işletmeler için ekonomik bir duruma gelmiştir.
Özellikle ticaret tarifesinden elektrik kullanan aboneler yani alışveriş merkezleri; oteller; hastaneler; akaryakıt istasyonları; soğuk hava depoları; lojistik tesisler için çatı üzeri güneş enerjisi kurulması çok avantajlı olmakta; kurulan tesisler firmanın bulunduğu bölgeye göre yatırımı 4-5,5 yıl arasında geri ödemektedir.
Aynı şekilde büyük sanayi tesisleri ve fabrikalarda da geriye dönüş süreleri endüstriyel tesisin bulunduğu bölgeye göre 5-6,5 yıl arasında değişmektedir. Buda USD bazında yılda herhangi bir finansman kullanmadan %16-%18 bir getiriye tekabül eder ki; yatırımcı açısından çok avantajlıdır. Yani yatırımcı 6 yılda yatırdığı parayı geri aldıktan sonra 19 yıl bedavaya elektrik kullanacaktır. Güneş enerjisi sistemlerinin ekonomik ömrü 25 yıl olup, yeni çıkan güneş paneli teknolojileri ile bu ömür 30 yıla kadar uzayacağı düşünülmektedir. Bkz aşağıdaki tablolar:
Çatı üzeri Güneş Enerjisinin ekonomik oluşunu bir başka şekilde gene şöyle izah edilebilir. Herhangi bir fabrika ve endüstriyel tesis elektrik kullandığında aktif enerji bedelleri dışında; iletim; dağıtım bedelleri ve bunların üstüne 3 adet fon (TRT, Belediye Tüketim Vergisi; Enerji Fonu) ve KDV ödemektedir. Lokal olarak yerinde üretilen ve tüketilen elektrikte bu tipli ek maliyetler olmadığı için yerinde üretim/tüketim (prosumer) daha caziptir. Zaten yurt dışında da bu konsept bayağı hızlı ilerlemektedir.
Türkiye'de elektriğin fiyatı son 10 yıldır sanayi tarifesinde 70-80 USD (aktif enerji+dağıtım+fonlar); ticaret tarifesinde de 100-110 USD (aktif enerji+dağıtım+fonlar) altına inmemiştir. Bu rakamlara bunun üstüne gelen %18 KDV ilave edilmemiştir. 
• Genel olarak sanayi tarifesiden elektrik kullananan tesisler (ki bunlar sanayi sicil belgesi olan fabrikalar ve sanayi tesisleri) yapılan güneş enerji sistemleri (GES) leri geri dönüş süresi bulundukları yerdeki ışınıma göre 5 ile 6,5 yıl arasında değişmektedir. 


Yorumlar (1)

  • Coşkun BUCAK - 2020-02-11 15:29:32

    sizinle çalıştığım için memnunum.

Yorum yaz