Güneş enerjisi santrali yatırımı (GES Yatırımı), günümüzde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin önemi her alanda giderek artmaktadır. Enerji ihtiyacının sürekli artması ve mevcut kaynakların yetersiz kalması ile birlikte alternatif enerji kaynakları giderek önem kazanmaktadır. Güneş enerjisi de yenilebilir enerji kaynağı olarak diğer alternatif enerji kaynakları arasında sürdürülebilirliği, verimli ve çevre dostu olması gibi önemli özellikleri ile ön plana çıkmakta olup, önemli bir yatırım aracı haline gelmektedir. Türkiye`de de güneş enerjisi santrallerine yatırım yapmak ve güneşten enerji üretimine yönelik talepte de büyük ölçüde artış yaşanmaktadır.


Kimler Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı Yapabilir?

- Elektrik abonesi olan her gerçek veya tüzel kişi lisanssız elektrik üretim tesisi kurarak GES yatırımı yapabilir.

- Aboneliği olmayan kişiler, lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz.

- Öncelikli olarak kendi uhdelerinde en az bir tüketim tesisi, yani tüketim tesisi aboneliği bulunması gerekir.

- Dağıtım sisteminde yeterli kapasite varsa, bir tüketim tesisi için birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı GES projesi kurarak yatırımcı olabilir.

- Her bir tüketim tesisi için kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ges üretim tesisi veya tesislerinin toplam gücü 1000 kW'ı geçemez.

- Geçici ve gezici abone grubundaki tüketim tesisleri için üretim tesisi kurulamaz.

- Gerçek ya da tüzel kişi olmayan aboneler lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz.


Bunların yanı sıra diğer güneş enerjisi santrali yatırımcıları;

Tüm Sanayi Tesisi ve Fabrikalar, Organize Sanayi Bölgeleri, Soğuk Hava Depoları, Alışveriş Merkezleri, Oteller, Tarıma Elverişsiz Arazi Sahipleri, birer güneş enerjisi santrali yatırımcısıdır.

Yorumlar (0)

Yorum yaz