Çiftçilere özel güneş enerjili tarımsal sulamada faydalanabilecekleri gerçek kişiler için 100.000 ve tüzel kişiler için 200.000TL olacak hibelere başvurular için geri sayım başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 29 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırmak pazar isteklerine uygun üretim yapmak ve üreticilerin bu sayede gelir düzeyini yükseltmesi amacıyla sulama sistemlerinin destekleneceği açıklanmıştır.
 
Yatırım Konuları Nelerdir? 
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması. 
Uygulama İlleri Hangileridir?
 
Yukarıda belirtilen yatırım konuları kapsamında program tüm illerde uygulanır.Yatırımın Tamamlanma Süresi Ne Kadardır?
 
Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla kırk beş gün içerisinde tamamlanır. Yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan yatırım konularına ilişkin alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının da 45 günlük süre içinde tamamlanması gerekir.
 
Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama sisteminin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç otuz gün içerisinde il proje yürütme birimince tutanağa bağlanır.

 
 
Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler Nelerdir?
 
-Başvuru yapabilmek için öncelikle bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir. Yatırımcı yukarıda belirtilen yatırım konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir.
 
-Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler.
 
-Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
 
-Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.
 
-Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.


 
 
Hibe Desteği Tutarı ve Oranı Ne Kadardır?

-Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. 
 
-Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.-TL, tüzel kişiler için 200.000.-TL’yi geçemez. 
 
-Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
 
-Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.
 
-Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

 
 
Kaynak : Resmi Gazete, Tarih: 29 Nisan 2016 Cuma, Sayı 29698
Detaylı Bilgi İçin:  "http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160429-9.htm"

Yorumlar (0)

Yorum yaz